''จดหมายสื่อรัก'' จากโครงการ ''โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า''

หมวดหมู่ ข่าวสาร , 14 มิถุนายน 2563 / อ่าน : 866


 

จดหมายสื่อรัก
 
          โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ครบพรรษา" เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และภาคี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ เน้นส่งเสริมผลักดันให้ระบบการศึกษาเป็นช่องทางที่จะเชื่อมต่อประสานสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นแรงเสริมการขับเคลื่อนให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน
 
          อีกทั้งเป็นการสกัดนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันเขียน "จดหมายสื่อรัก" โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่งดเหล้าครบพรรษา โดยตั้งสัจจะอธิษฐาน (เว้นขาดจากเหล้า เบียร์ จะเป็นลูกศิษย์ที่ดี) อ่านจดหมายสื่อรัก ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยให้เด็ก ๆ ในช่วงเข้าพรรษานี้ และนำจดหมายมอบแด่กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

จดหมายสื่อรัก

 

          รับชมวิดีโอจากโครงการ โพธิสัตว์น้อย ในหัวข้อ "จดหมายสื่อรักโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" 4 ตอน
จดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ตอนที่ 1
 
จดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ตอนที่ 2
 
จดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ตอนที่ 3
 
จดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ตอนที่ 4