'โครงการโพธิสัตว์น้อย' ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าปี 12 'รร.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี'

หมวดหมู่ ข่าวสาร , 11 กุมภาพันธ์ 2564 / อ่าน : 144


ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 12 ด้วยปณิธานที่มั่นคง เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยน้อมนำพระราชปรารภจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9 เรื่อง “ความเพียรที่บริสุทธิ์” มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 4 คน นักเรียน 34 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นายจักรกฤษ กราบกราน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี เล็งเห็นถึงความสำคัญโครงการ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2563 โดยมุ่งหวังให้ครอบครัวนักเรียนมีความอบอุ่น ผู้ปกครองไม่ดื่มแอลกอฮอล์ มีเวลาให้นักเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจของโทษพิษภัยจากแอลกอฮอล์ โดยมีครู อรรถพล กล้าวิกรณ์ เป็นครูที่ปรึกษา เป็นครูแกนนำ

โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างค่านิยมจิตอาสา โดยให้นักเรียนรุ่นพี่สอนน้องเรื่องโทษพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเขียนจดหมายสื่อรักขอร้องให้พ่อแม่งดลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปลูกผักสวนครัวเพื่อประกอบอาหารภายในครอบครัว

“ถึงโรงเรียนจะเล็ก พื้นที่ห่างไกล ท่ามกลางหุบเขา เราจะดูแลนักเรียน และครอบครัว ให้ได้ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว โดยมีพ่อแม่ที่สอง (คุณครู) คอยช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจ เพื่อให้คุณภาพชีวิตครอบครัว คุณภาพการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น”

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/219133